LAISVOS DARBO VIETOS

Atsiskaitymų ir kontrolės grupės buhalteris
Darbo užmokesčio apskaitos grupės buhalteris
Viešųjų pirkimų padalinio specialistas