VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ CENTRALIZAVIMAS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. T-317 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL CENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL TEISĖS ATLIKTI CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS FUNKCIJAS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ APSKAITOS CENTRUI SUTEIKIMO SPRENDIMO „DĖL TEISĖS ATLIKTI CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS FUNKCIJAS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ APSKAITOS CENTRUI SUTEIKIMO“

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL CENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO
DECENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

.   

Pirkimai: