Asmens duomenų apsauga

BĮ „Šiaulių apskaitos centras“ asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą:


Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

Teisės specialistas Sergejus Šarkus, tel. +370 699 4113, el. p. sergejus.sarkus@sac.lt