KORUPCIJOS PREVENCIJA

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas, padarytus, daromus ar planuojamus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus Šiaulių apskaitos centre, tai galite padaryti Šiaulių apskaitos centro pasitikėjimo kanalais:
Už korupcijos prevenciją ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo:
Direktoriaus pavaduotojas Arvydas Raščikas, tel. +370 611 48390, el. p. arvydas.rascikas@sac.lt 
Kreiptis tiesiogiai į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (STT).