KORUPCIJOS PREVENCIJA

Susidūrus su korupcija pranešti elektroniniu paštu : arvydas.rascikas@sac.lt  arba Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai.

 

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo:

Direktoriaus pavaduotojas Arvydas Raščikas, tel. +370 611 48390, el. p. arvydas.rascikas@sac.lt