Dokumentų pavyzdžiai

Įsakymas dėl priėmimo į darbą (neterminuota darbo sutartis)

Įsakymas dėl priėmimo į darbą (terminuota darbo sutartis)

Įsakymas dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo

Įsakymas dėl atleidimo iš darbo (darbuotojo iniciatyva)

Įsakymas dėl atleidimo iš darbo (šalių susitarimu)

Susitarimas dėl papildomo darbo prie darbo sutarties

Susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo

Įsakymas dėl atleidimo iš darbo (darbdavio iniciatyva, pagal LR DK 57 str. 1 d. 1 p.)

Įsakymas dėl atleidimo iš darbo (darbdavio iniciatyva, pagal LR DK 57 str. 1 d. 3 p.)

Įsakymas dėl atleidimo iš darbo (darbdavio iniciatyva, pagal LR DK 57 str. 1 d. 5 p.)

Įsakymas dėl atleidimo iš darbo (darbdavio iniciatyva, pagal LR DK 56 str. 1 d. 3 p.)

Įsakymas dėl atleidimo iš darbo (darbdavio iniciatyva, pagal LR DK 56 str. 1 d. 4 p.)

Įsakymas dėl kasmetinių atostogų

Įsakymas dėl nemokamų atostogų

Įsakymas dėl tėvystės atostogų

Įsakymas dėl papildomos poilsio dienos suteikimo (1 dieną per 1 mėnesį)

Įsakymas dėl papildomos poilsio dienos suteikimo (1 diena per 3 mėnesius)

Įsakymas dėl pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo (po veiklos vertinimo)

Įsakymas dėl pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo (priimant į darbą / po bandomojo laikotarpio)

Įsakymas dėl priemokos skyrimo (už darbų mastą)

Įsakymas dėl pavadavimo ir priemokos skyrimo

Įsakymas dėl priemokos skyrimo (už papildomą darbą)

Įsakymas dėl premijos skyrimo (už svarbų darbą)

Įsakymas dėl premijos skyrimo (už gerą darbą)

Įsakymas dėl premijos skyrimo (įgijus teisę į pensiją)

Įsakymas dėl darbo pašalpos skyrimo

Įsakymas dėl komandiruotės

Komandiruočių tvarkos aprašas

Įsakymas dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo tvarkos

Įsakymas dėl ilgalaikio bei trumpalaikio turto nurašymo komisijos sudarymo ir už turtą atsakingo asmens paskyrimo

Įsakymas dėl materialiojo turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo nurašymo

Įsakymas dėl konkurso atrankos komisijos sudarymo

Įtampos darbe mažinančių priemonių nustatymo ir taikymo politika ir įsakymas

Biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo sistemos pavyzdys ir įsakymas

Biudžetinių švietimo įstaigų darbo apmokėjimo sistemos pavyzdys ir įsakymas