PLANAVIMO DOKUMENTAI

Šiaulių apskaitos centro 2024 metų veiklos planas

 

Šiaulių apskaitos centro 2023 – 2025 metų veiklos planas

Šiaulių apskaitos centro 2023 – 2025 metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir rezultato kriterijų suvestinė

Finansavimo šaltinių suvestinė (1c/1 forma)