Viešųjų pirkimų centralizavimo ir profesionalumo stiprinimo Lietuvoje apžvalga

 

 

 

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija bei Europos Komisija pristatė pirkimų centralizavimo ir profesionalumo stiprinimo Lietuvoje apžvalgą su EBPO rekomendacijomis šių reformų įgyvendinimui. Viešųjų pirkimų centralizacijos reforma Europos Sąjungoje yra siekiama ekonomine nauda, didesnis viešųjų pirkimų viešumas, skaidrumas bei aukštesnė procedūrų vykdymo kokybė.

 

2023 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus miesto savivaldybėje vykusiame baigiamajame renginyje, Europos komisijos ir EBPO atstovai teigiamai įvertino Lietuvos daromą pažangą viešųjų pirkimų centralizacijos srityje, bei rekomendavo ypatingą dėmesį skirti perkančiųjų organizacijų ir centrinių perkančiųjų organizacijų specialistų kompetencijų vystyme. Savo ruožtu Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) atstovai teigė kad net 83 proc. išteklių vykdant viešuosius pirkimus yra iššvaistoma dėl viešųjų pirkimų proceso dalyvių profesionalumo ir iniciatyvos stokos. VPT didelį dėmesį skiria pirkimų specialistų atestavimui. Šiuo metu pirkimų specialisto pažymėjimą turi 884 asmenys, o atestavimo išlaikymo procentas yra apie 67 proc.

 

VPT informavo, kad siekiant gerinti procedūrų kokybę yra parengtos standartinės atviro konkurso pirkimų sąlygos, standartinės skelbiamų derybų vykdymo pirkimų sąlygos ir kiti tipiniai dokumentai. Šiuo metu VPT papildomai rengia standartinius prekių pirkimo – pardavimo sutarčių šablonus bei statybos darbų tipinės sutarties šabloną. VPT ateityje planuoja parengti tipinius dokumentus visiems galimiems pirkimo būdams.

 

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir VPT atstovai pastebi, kad savivaldybės įsteigusios savo centrines perkančiąsias organizacijas gerina viešųjų pirkimų vykdymo kokybę ir su šia reforma tvarkosi gerai. Savivaldybių lygmeniu yra įsteigtos 74 centrinės perkančiosios organizacijos (iš jų 59 savivaldybių administracijų viduje).

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-317 „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas biudžetinei įstaigai Šiaulių apskaitos centrui suteikimo“ Šiaulių apskaitos centras vykdo Šiaulių miesto savivaldybės centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.